คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2565

คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2565

วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ประวัติ และคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพวันหนึ่งที่หลายๆคนไม่เคยรู้กัน นั่นคือ วันงดสูบบบุหรี่โลก โดยงานนี้ เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2565
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2565

ความเป็นมาวันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบยาสูบเป็นต้นเหตุสําคัญของการ ป่วยและก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจะซึ่งสามารถป้องกันได้ รวมทั้งก่าหนดให้ วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดเว้น ดูดบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) มีการระบุคําขวัญสําหรับเพื่อการรณรงค์เพื่อการ ไม่ ตูดบุหรี่ในแต่ละปี โดยมีอนุสัญญา ควบคุมยาสูบแล้วก็แสดง โทษของยาสูบ เพื่อชี้แนะให้ แต่ละประเทศ ใช้ ซองใส่บุหรี่แบบเรียบเพื่อแสดงภาพการเตือนบน ซอง ส่าหรับใส่บุหรี่

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2565

รวมคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งแต่ปี 2531

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

รวมคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกพ.ศ2551-2564

 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 คือ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ  ”ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 คือ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco – a threat to development)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  (Tobacco Industry Interference)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco – Free Youth)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2550 คือ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส (Smoke Free-Environtments)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2549 คือ บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco: Deadly in any form or disguise)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2548 คือ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2547 คือ ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง (Tobacco and Poverty ( A Vicious Circle ))
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2546 คือ ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco free films tobacco free fashion)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco Free Sports – Play it clean.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2544 คือ เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke : Let’s Clear the Air.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2543 คือ บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills don’t be Duped.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2542 คือ อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา…เลิกบุหรี่ (Leave the pack behind.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2541 คือ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2540 คือ ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a Tobacco – free world.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2539 คือ ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ (Sport and the arts : play it tobacco free.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2538 คือ บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด (Tobacco costs more than you think.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2537 คือ ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (The media against tobacco.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2536 คือ บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ (Health services , our window to a tobacco – free world.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2535 คือ ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย (Tobacco free work places : Safer and healthier.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2534 คือ สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public places and transport : Better be tobacco free.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2533 คือ เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่ (Growing up without tobacco.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2532 คือ พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ (Women and Tobacco : Added risk.)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2531 คือ บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ (Between tobacco and the health , choose health)